Skyddsjakt på varg

Motion 2010/11:MJ266 av Margareta B Kjellin (M)

av Margareta B Kjellin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kriterier för en snabb handläggning av skyddsjakt på varg och att hänsyn ska tas till det totala rovdjurstrycket vid beslut om licensjakt på varg.

Motivering

Den senaste tiden har det rapporterats om omfattande föryngringar av varg i Gävleborg. Många nya kullar har konstaterats. Med tanke på att etappmålet för hela Sverige är 20 föryngringar, härbärgerar Gävleborg ett stort tillskott för ett enskilt län. Mycket tyder även på att vi redan nått etappmålet för Sverige som helhet. Från allt fler håll rapporteras det om problem om varganfall på tamdjur och en älgjakt har blivit inställd på grund av rovdjurstrycket.

Utvecklingen visar på vikten av att ta vara på den nya lagstiftningen med en regionaliserad förvaltning av varg. Den nya lagstiftningen med en decentralisering ger kortare beslutsvägar och möjligheter till att agera snabbare för att reglera vargstammen. I områden där vargreviren ligger tätt och föryngringarna ökar markant har licensjakt införts för att undvika en alltför stor koncentration. Men skyddsjakt på enstaka skadegörande individer som sker först när omfattande skador uppstått är i dagens situation otillräckligt. Detta visar höstens erfarenheter med flera vargdödade hundar.

I Ovanåker och Ockelbo med omnejd upplevs nu den absolut svåraste hösten för löshundsjakten någonsin då tre hundar har rivits i det så kallade Homnareviret på några veckor. Där har också några attacker skett där hundägaren lyckats rädda hunden. Inne i byarna runt Ockelbo finns närmare 20 vargobservationer bokförda på länsstyrelsens sida ”Rovobs”. Ett antal katter är försvunna i samband med vargbesöken. Några rådjursjägare lyckades fånga in sin hund efter att en varg dykt upp i jaktområdet. Det står utom allt tvivel att vargarna i Homna och någon eller några vargar i Ockelbo springer på hundskall. Detta är observationer som bör tas på största allvar. En orsak att vargen letar sig till tamdjuren kan vara den stora björnstammen vilket påverkar bytesdjurens antal och det kan misstänkas att bytesdjuren blir för få till det höga rovdjurstrycket.

Det är av största vikt att det finns en balans mellan rovdjur, bytesdjur och människor i både Gävleborg och övriga Sverige. Det har stor betydelse för näringar som fåruppfödning och fäbodliv, men också för jakt och jaktturism. En kontrollerad vargstam är också viktigt för att stävja illegal jakt och inte minst för att invånarna ska känna sig trygga. Det är likaledes betydelsefullt att den lokala viltvårdsdelegationen och länsstyrelsen är lyhörda för behovet av skyddsjakt på varg. För att kvalitetssäkra både licens- och skyddsjakt på varg bör kriterier slås fast med tydliga och korta handläggningstider samt tydliga och lokalt anpassade mål för verksamheten. Rovdjurstrycket i Gävleborg bör minskas och handläggningen av skyddsjakt borde kunna ske snabbare än idag.

Stockholm den 22 oktober 2010

Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)