Skyddsnät för egenföretagare genom privat sjukvårdsförsäkring

Motion 2019/20:244 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra privata sjukvårdsförsäkringar avdragsgilla för egenföretagare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om egenföretagare inte ska förmånsbeskattas för privata sjukvårdsförsäkringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om en egenföretagare blir sjuk så är hen ansvarig för sin egen sjuklön, samtidigt som företaget inte har någon inkomst om personen inte kan jobba.

För egenföretagare är det viktigt att snabbt komma tillbaka i arbete, både för den personliga ekonomin och för företagets verksamhet.

För att snabbt komma tillbaka i arbete är privata sjukvårdsförsäkringar ett sätt att snabbt få vård och snabbare bli arbetsför. År 2018 blev privata sjukvårdsförsäkringar förmånspliktiga och avdragsrätten togs bort, vilket innebar att egenföretagares sociala skyddsnät försämrades.

I syfte att stärka det sociala skyddsnätet för egenföretagare borde regeringen se över om privata sjukvårdsförsäkringar kan bli avdragsgilla för egenföretagare och att egen­företagare slipper förmånsbeskattning för privata sjukvårdsförsäkringar.

Peter Helander (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Granskad: 2019-09-25 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)