Slopad mängdrabatt

Motion 2019/20:1599 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa mängdrabatten för brott och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utreda ett nytt system i stället för mängdrabatten och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ge polisen i uppdrag att stärka arbetet med brottssamordning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vid tiden för 11-kaffet på påskafton stals min brors fyrhjuling med skogskärra vid ett inrott på hans gård hemma i Kila/Säffle. När inbrottet upptäcktes senare under dagen gjordes polisanmälan och flera uppgifter lämnades. Vid ett ytterligare samtal under kvällen lämnades kompletterande information om iakttagelser av personer och fordon som rört sig i området under dagen. Någon polis kom inte ut till platsen och beskedet var att det i princip redan var nedlagt. Efter över tusen delningar via Facebook fick min bror tidigt under påskdagens morgon via ett meddelande veta att en fyrhjuling stod parkerad i en trädgård i Dals Långed. Registreringsnumret stämde och det ringdes flera telefonsamtal till polis i västra Götaland för att kunna få en polispatrull till platsen så att fyrhjulingen kunde hämtas. Väl på platsen dokumenterades enbart att det var det rätta fordonet. Inga förfrågningar eller efterforskningar gjordes. Således inga misstänkta. Orsaken uppgavs vara att det inte skulle leda till någon fällande dom ändå.

Det här är vardag i våra bygder. Så många brott på landsbygden utreds inte, i vissa fall beror det på mängdrabatten. Upprepad brottslighet är ett riktigt stort problem där berörda blir bestulna för tusentals kronor utan att det ens blir en utredning. Tillämpningen och resursbristen ger en tydlig tudelning där brottslingar i princip ostört kan göra inbrott utan att polisen kommer till brottsplatsen. Det här ger en enorm otrygghet bland boende och en stor ilska. Vi kan inte ha det så här. Personer som ägnar sig åt regelbunden upprepad brottslighet kommer idag ofta undan. Om en person stjäl 50 fyrhjulingar borde det ge ett tydligt skarpare straff än om man stjäl till exempel fem fyrhjulingar. Detta måste återspeglas i lagstiftningen.

Enligt dagens system är det endast det grövsta brottet som får hela straffvärdet vid straffmätningen. Dagens mängdrabatt måste därför slopas och ersättas med ett nytt system. Utgångspunkten ska vara att fler brott än det grövsta ska räknas in i bedömningen av straffvärdet vid straffmätningen.

Att dagens bestämmelser i praktiken innebär att en brottsutredning ofta inte inleds eller läggs ned är inte rimligt. Det är ett svek mot brottsoffret och visar att en skatte­finansierad verksamhet inte levererar enlig uppdraget. Det kan inte vara rimligt att låta bli att utreda brott. Polisen bör ges i uppdrag att stärka arbetet med brottssamordning, inte minst på landsbygd och i glesbygd.

Detta bör ges regeringen till känna.

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)