Slopad tv-avgift

Motion 2011/12:Kr274 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om slopad tv-avgift.

Motivering

Medielandskapet är under ständig utveckling. Utbudet har blivit betydligt bredare och Internet har förändrat våra medievanor. Mobiltelefonen är numera en viktig länk till Internet och vi har numera möjlighet att ta del av ett brett utbud av tv och radio i mobilen. En Internetmottagare där alla snabbt och enkelt kan ta del av hela världens tv-utbud är på väg att bli substitut för den traditionella tv-apparaten. Man kan ta del av medieutbudet i exempelvis Ipad, tv eller dator.

Servicen ”on demand” som innebär att tittaren själv väljer vilken tv-serie han eller hon vill se och när det ska ske finns numera i flertalet tv-apparater. Utbudet är stort och det går att välja program från hela världen. Sverige är ett litet land och sannolikheten är därför stor att programmet finns utomlands.

Sveriges tv-avgift är förlegad. Det är hög tid att hitta en ny modell för att finansiera önskvärd public service i form av dagens statliga radio- och tv-kanaler. Det bör finnas utrymme för nya idéer där exempelvis staten skulle kunna inleda ett samarbete med andra medieaktörer. Ett öppet och fritt tänkande kan således borga för ett utbud som inte nödvändigtvis är kommersiellt gångbart men som når de målgrupper som idag inte tar del av statens medier.

Det går att skapa ett oberoende gentemot det politiska systemet på andra sätt än genom dagens tv-avgift.

Legitimiteten med en tv-avgift för svenska medier sjunker kraftigt i och med den öppna och fria möjligheten att ta del av ett utbud från hela världen. Med ovanstående motivering vore det därför önskvärt att avskaffa den nuvarande tv-licensen och införa nya, mer moderna, finansieringsformer. Detta bör beaktas i den pågående utredningen om tv och radio i allmänhetens tjänst. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2011

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)