Sluta slå barn

Motion 2013/14:U299 av Veronica Palm (S)

av Veronica Palm (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot barnaga.

Motivering

Sverige förbjöd 1979 som första land i världen föräldrar att slå sina barn, alltså barnaga, i hemmet. Idag har få av oss svårt att förstå att det då var ett radikalt ställningstagande. Även om vi även i Sverige har en lång väg kvar för att varje barns rättigheter ska representeras fullt ut så är barnmisshandel socialt oacceptabelt och lagen mot barnaga har ett starkt stöd. Så är det inte i större delen av världen.

Barnkonventionens artikel 19 är tydlig i frågan om barnaga: ”Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.” Ändå är det endast i 33 av värdens länder som barnaga är förbjudet och enligt en FN-studie är 80 procent av världens barn utsatta för aga i hemmet.

Det är hög tid för Sverige att driva arbetet för barns rättigheter vidare och utanför landets gränser. Jag ser framför mig ett mycket tydligare fokus på barns rättigheter vid bilaterala kontakter, men också inom EU och i FN-systemet. Jag kan tänka mig att Sverige skulle kunna stå värd för en internationell konferens om avskaffande av barnaga där vi delar med oss av våra erfarenheter och slår hål på många av de fördomar som faktiskt finns om vad det skulle innebära om vuxenvärlden bestämmer sig för att sluta slå barn.

Stockholm den 23 september 2013

Veronica Palm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)