Småföretagare

Motion 2016/17:1626 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra trygghetssystemen för småföretagare och förutsättningarna för att utveckla fler alternativa företagsformer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar så att vi når lägst arbetslöshet i EU. Det är ett viktigt och ambitiöst mål för sysselsättningen. Sverige har under det senaste året närmat sig målet genom att öka andelen sysselsatta till rekordnivå.

Det krävs fortsatt en mängd olika politiska åtgärder för att ytterligare minska arbetslösheten. Det handlar såväl om utbildning som investeringar, men nog så viktigt är också bra förutsättningar för de små företagen. 99,4 % av Sveriges företag består av mindre företag med färre än 50 anställda. Småföretagande står för en stor del av Sveriges jobbtillväxt

Bra villkor och förutsättningar för landets småföretagare är avgörande för att de ska kunna växa och anställa. Företagare har ett sämre skydd än de flesta anställda och omfattas inte av de socialförsäkringar en anställd har. Det är inte rimligt. Det måste bli lättare för egenföretagare att trygga pension och försäkringar.  Trygghetssystem behöver i högre grad ses över och omfatta även företagare. Möjligheten att inrätta en trygghetsgaranti för företagare bör ses över för att skapa likvärdiga villkor. Det kan handla om att minska skillnaden mellan inkomsten och den framtida pensionen, öka möjligheter för tjänstledighet samt ge förutsättningar för ekonomisk ersättning vid långvarig sjukdom.

Fler alternativa företagsformer borde även kunna uppmuntras mer, såsom löntagarägda företag och kooperativ. Vidare kan åtgärder vidtas för att undersöka förutsättningar för framväxten av non-profit-bolag, en företagsform som finns i andra länder. Fler företagsformer kan stärka näringslivet.

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Johan Löfstrand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)