Smuggling av hundar

Motion 2006/07:Ju339 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ytterligare kunna beivra den omfattande hundsmugglingen.

Motivering

Smuggling av sällskapshundar till Sverige är i dag utbredd. Från hösten 2004 har antalet insmugglade hundar som upptäcks i Sverige ökat kraftigt. Det handlar till stor del om organiserade ligor som för in hundar från Östeuropa ofta uppfödda i nästan industriella valpfabriker. Den organiserade smugglingen är en grym verksamhet där djuren far illa. Hundratals småhundar, främst av raserna mops och chihuahua, har upptäckts när de förts in illegalt i landet, men mörkertalet är ännu större. Smugglingen ökar primärt smittorisken till djur och människor när det gäller de dödliga sjukdomarna dvärgbandmask och rabies. Inte bara risken för införande av rabiessmitta är viktig att uppmärksamma utan också detta grymma djurplågeri. Små bräckliga valpar pressas ihop i resväskor, kläms in i minimala kartonger eller trånga bilutrymmen. Vanligen slutar resan med döden innan de anländer till Sverige. Men tullen saknar i dag både kunskaper och resurser att beivra denna brottslighet, och många potentiella hundköpare är inte medvetna om vare sig risker eller hundens verkliga ursprung. Hundarna säljs vanligen via Internet eller på parkeringsplatser. De saknar äkta stamtavla, identifikationshandlingar och friskintyg, och köparen blir delaktig i internationell brottslighet. Svenska Kennelklubben har länge varnat för denna utveckling. Det behövs information för att minska efterfrågan på dessa insmugglade hundar samt uppmuntran till hundköp endast från legala uppfödare. Därför är det viktigt att hundsmugglingen kartläggs, allmänheten informeras samt att tull och polis utbildas för att kunna beivra denna kriminella tillika djurplågande verksamhet.

Stockholm den 26 oktober 2006

Birgitta Ohlsson (fp)

Solveig Hellquist (fp)

Jan Ertsborn (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)