Snabbare narkotikaklassning nu

Motion 2009/10:So598 av Johan Pehrson (fp)

av Johan Pehrson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en snabbare narkotikaklassning.

Motivering

Nya droger upptäcks ständigt, och den svenska lagstiftningen hinner inte med. Så fort ett visst preparat eller en substans narkotikaklassats sätts det igång försök att kringgå lagstiftningen för att hitta en ny formel eller substans som inte är kriminell att sälja men har en liknande drogeffekt.

Ett exempel är 4-metylmetkatinon, s k mefedron, som är en substans vars användning på kort tid ökat kraftigt. Det är en syntetisk centralstimulerande drog och kan jämföras med ecstasy, den kan ge biverkningar som yrsel, psykoser och medvetslöshet. Folkhälsoinstitutet (FHI) klassificerade först denna substans som en hälsofarlig vara, och har nu efter utredning funnit att preparatet uppfyller de rekvisit för klassificering av narkotika som krävs enligt 8 § narkotikastrafflagen. Den exakta substansmixen narkotikaklassades i maj i år.

Innan dess släpptes en man fri som suttit häktad, och som själv erkänt grovt narkotikabrott. Det visade sig nämligen att i det kilo amfetamin han hade i kylskåpet hemma så hade en väteatom i drogen ersatts med en fluoratom, och substansen var därmed inte narkotikaklassad enligt svensk lag.

Nu har mefedronets ersättare methedron förmodligen skördat sina första offer. Dödsfall utreds av Rättsmedicinalverket. Detta medan polisen enligt gällande lag inte ska beslagta denna substans. De kan till och med tvingas lämna tillbaka drogerna med denna substansmix till bland annat ungdomar.

Ytterligare ett exempel utgörs av nätdrogen Spice. För en tid sedan ansökte FHI om att drogen skulle narkotikaklassas. Spice såldes då som ett lagligt substitut till marijuana inte minst via internet. Spice utgörs av växtdelar som sprejats med syntetiska cannabinoider och skadorna om man röker detta kan bli omfattande. Denna drog har nu narkotikaklassats, men processen var lång och byråkratisk och under tiden hann många, inte minst unga, exprimentera med drogen.

Utredningen ”Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.”, SOU 2008:120 föreslår att vi skapar en lag om individuella skyddsomhändertaganden av icke kontrollerade missbrukssubstanser för att kunna skydda enskildas liv och hälsa. Det är viktigt att det förslaget omsätts i skarp lagstiftning snarast möjligt.

Utredningen lägger också fram en del förslag som effektiviserar FHI:s och Läkemedelsverkets arbete med narkotikaklassning. De förslagen är bra och bör genomföras, men jag menar att vi måste gå ett steg längre.

Jag menar att lagstiftningen borde vara inriktad på att förbjuda substanser utifrån deras effekt, istället för som idag från på deras exakta kemiska uppbyggnad. Vi är i Sverige alltför fokuserade vid en detaljerad lista för narkotikaklassade preparat. Med en snabbare narkotikaklassning, där man utgår från effekt snarare än kemisk sammansättning, skulle man underlätta beslag av narkotika, till exempel hos distributörer, och därmed kunna rädda liv.

Stockholm den 5 oktober 2009

Johan Pehrson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)