Snusfrågan

Motion 2009/10:So326 av Fredrick Federley (c)

av Fredrick Federley (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snus ska hanteras som vilken annan form av tobak som helst.

Motivering

Det svenska snuset har långa historiska rötter. Många av oss minns att det faktum att snuset hotades av EU var en relativt stor del i debatten kring ett eventuellt medlemskap i EU när det var dags för omröstning.

Det som blev kontentan av det starka svenska motståndet mot att snuset skulle riskera att förbjudas var en kompromiss där det infördes ett exportförbud för snus inom EU. Den regeln kvarstår och vi kan i dag se att USA är den nya stora marknaden för snus.

Snuset är också omgärdat av en lång rad uppfattningar om att det skulle vara skadligt. Att det är beroendeframkallande råder det inga tvivel om men vad gäller cancerframkallande ämnen m.m. finns det ingen forskning som visar att så är fallet. En lång rad undersökningar motsäger till och med dessa påståenden. Mig veterligen finns bara en undersökning som visar att snuset är direkt skadligt. Den är gjord av Karolinska Institutet men kritiska forskare från andra platser får inte tillgång till grundmaterialet för att göra en kritisk studie och se om rönen går att belägga.

Utöver saker som att regleringarna kring snuset inte har sin grund i fakta och att EU vad det verkar komma att ändra varningstextens nu tunga lydelse till en mer allmänt hållen varning, så handlar det om en svensk tradition, om svenska jobb, svenska företag, svenska skattepengar som motverkas av regleringarna.

Ska vi försöka se tobaksfrågan mer objektivt ur en hälsosynpunkt finns det anledning att önska att rökandet minskar till förmån för snusandet även om det bästa så klart är att inte använda tobak alls. Men det senare valet måste vara upp till den enskilde att fatta beslut om och inte Sveriges riksdag eller EU.

Stockholm den 29 september 2009

Fredrick Federley (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)