Social bostadspolitik

Motion 2022/23:683 av Yasmine Bladelius (S)

av Yasmine Bladelius (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en social bostadspolitik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Klyftorna på bostadsmarknaden ökar och fördjupas – mellan stad och land, gammal och ung, mellan tätort och förort. Mellan den som har ekonomiska medel och den som saknar dessa. Den trygghet som rätten till en bostad innebär blir allt svårare att förverkliga och drabbar främst den som har en utsatt ställning i samhället.

För att motverka denna utveckling räcker det inte med att bygga fler bostäder. En översyn av hur bostadspolitiken fungerar i stort behövs för att kunna hantera de övergripande problemen på bostadsmarknaden. För att möta utmaningarna på framtidens bostadsmarknad kommer det att krävs övergripande strukturella förändringar.

Det behövs en bostadssocial översyn med fokus på att finna lösningar på de fördelningspolitiska problem som råder idag och fokus på de mest utsatta och inkomstsvaga i vårt samhälle.

 

 

Yasmine Bladelius (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)