Souvenirbutik i Sveriges riksdag

Motion 2016/17:2220 av Phia Andersson m.fl. (S)

av Phia Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en souvenirbutik i riksdagen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Många människor besöker Sveriges riksdag varje år, inte minst alla skolklasser som under sin skoltid besöker riksdagen. Vid flera tillfällen får vi förfrågan om det finns möjlighet att köpa med sig en minnessak från besöket, men den möjligheten finns inte för besökande.

Tidigare fanns möjligheten att köpa med sig en minnessak hem om man gick till Riksdagsbiblioteket, men den souvenirbutiken är numera stängd. Inte heller finns möjligheten att köpa en minnessak från riksdagen ute i de butiker som finns i riksdagens närhet.

De flesta parlament man besöker har en liten souvenirbutik i anslutning till allmänhetens entré. Slottet har en väldigt fin souvenirbutik och det har också våra museer. Men inte Sveriges riksdag.

Riksdagsstyrelsen bör därför se över möjligheten att öppna en souvenirbutik för allmänheten i riksdagens lokaler.

Phia Andersson (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Petter Löberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)