Spårväg Södertälje-Norsborg

Motion 2017/18:3430 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra till Trafikverket att utreda en spårväg mellan Södertälje och Norsborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kapacitetsbristen i kollektivtrafiken i Stockholms län kostar samhället cirka 6 miljarder kronor årligen enligt myndigheten Trafikanalys. Förseningar och annat haveri påverkar den ekonomiska tillväxten i regionen och i landet. Såväl Stockholm som riket i stort får allt fler invånare, och kollektivtrafiken behöver byggas ut för att möta den kraftiga ökningen av resandet i Stockholmsregionen.

Södertälje har två av landets största exportföretag och är Stockholms läns fjärde största kommun med 95 000 invånare. Varje dag pendlar över 20 000 till Södertälje för att jobba och minst lika många Södertäljebor pendlar till övriga Stockholmsregionen för att arbeta eller studera. Dagens kapacitet på den regionala pendeltågstrafiken räcker inte och det är trångt både på tågen och på spåren och med stora förseningar och trafikavbrott till följd. Av denna anledning väljer många resenärer att köra bil SödertäljeStockholm i stället för att nyttja den mer miljövänliga kollektivtrafiken. När tågtrafiken ställs in, vilket sker ofta, ökar bilresandet ytterligare vilket skapar enorma bilköer på väg till och från Stockholm.

Jag föreslår att det undersöks möjlighet till en ny förbindelse mellan Södertälje och Stockholm via Norsborg, som idag är den tunnelbanestation som ligger närmast Södertälje. Med en spårvagnsförbindelse mellan Södertälje och Norsborg skulle många resenärer välja detta alternativ istället för bilen. Regeringen bör uppdra till Trafikverket att utreda en infrastruktursatsning med spårväg mellan Södertälje och Norsborg.

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)