Speciallivsmedel

Motion 2006/07:So410 av Catherine Persson (s)

av Catherine Persson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett nytt förmånssystem för speciallivsmedel.

Motivering

Riksdagen har vid flera tillfällen i stor enighet uttalat behovet av ett nationellt enhetligt förmånssystem avseende speciallivsmedel i öppen hälso- och sjukvård. Frågan om hur ett förmånssystem för de personer som behöver speciallivsmedel skall utformas är inte okomplicerad och har under en lång följd av år och i olika sammanhang varit föremål för översyn av kommittéer och utredningar. Dagens system är orättvist och innefattar ekonomiska orättvisor i olika avseenden. Några nya initiativ är inte aviserade i regeringens budgetproposition. Mot denna bakgrund bör regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag till förmånssystem för speciallivsmedel som åtgärdar nuvarande brister.

Stockholm den 28 oktober 2006

Catherine Persson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)