Spelberoendet

Motion 2011/12:Kr211 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om spelberoendet.

Motivering

Olika spel med penninginsats är allmänt populärt i vårt samhälle. Det finns både vinnare och förlorare i dessa. De verkliga förlorarna är de som hamnar i spelberoende. Den som är spelberoende kan inte längre kontrollera sitt spelande och spelandet påverkar hela den beroendes liv, relationer, ekonomi och arbete. Spelandet och jakten på pengar till spel dominerar tillvaron och den som är spelberoende löper risk att hamna i brottslighet för att skaffa fram pengar till skulder eller för att spela mer. Detta kan också innebära svåra konsekvenser för den spelandes familj och övrig omgivning

Man räknar med att det finns ca 125 000 personer som är spelberoende i landet och antalet unga som fastnar ökar. Det är alltså inget litet problem för vårt samhälle. Trots det finns spelberoendet inte omnämnt i socialtjänstlagen. Möjlighet till hjälp och behandling är begränsad främst på grund av bristande resurser.

Spelbolagen och andra spelarrangörer som tar in stora pengar, borde vara med och finansiera den behandling som spelberoende behöver. Problemet med utländska spelbolag borde kunna lösa genom gemensamma regler inom EU.

Stockholm den 23 september 2011

Kurt Kvarnström (S)

Carin Runeson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)