Språk- och kulturundervisningen i Baltikum

Motion 2014/15:2624 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av svenskundervisning vid universitet i Baltikum

Motivering

Det är med förvåning jag noterar att regeringen nedprioriterar utbildningsinsatserna i våra baltiska grannländer. Med en ambition att knyta länderna runt Östersjön närmare varandra och då inte minst EU-länderna är det nödvändigt att snarare öka än minska insatserna för att främja relationerna. Inte minst då mellan Estland, Lettland och Litauen å ena sidan och Sverige och de nordiska länderna å andra sidan.

Samtidigt som Sverige nu signalerar vilja att sänka sin ambitionsnivå kan vi se hur den ryska statsmakten tydligt ökar sina propagandainsatser i Baltikum. Inte minst i skenet av det som händer i Ryssland och hur man agerar utanför sina gränser blir det viktigt att det finns människor som har god kunskap om och kan förmedla verkligheten som den är, i exempelvis Sverige och de nordiska länderna. Då behövs språk och kulturkunskap. Att minska stödet till undervisningen i svenska vid universitetet i Tartu nära den estniskryska gränsen är direkt olämpligt. Istället för att som regeringen föreslagit minska stödet till svenskundervisning i utlandet för att finansiera diverse reformer borde Sverige bidra till svenskundervisning i Narva, där Tartu universitet har ett högvärdigt college. Detta bör ges regeringen till känna.

.

Kerstin Lundgren (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)