Stamcellsforskning

Motion 2006/07:So209 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stamcellsforskningen i Sverige.

Motivering

George W Bush har med stöd av sitt veto hindrat stöd till stamcellsforskning i USA. Tysklands kristdemokratiska forskningsminister Anette Schavan har krävt att EU ska följa efter, men det blev en kompromiss vid ett dramatiskt EU-möte, en kompromiss som innebär att forskningsstoppet kunde undanröjas men samtidigt att stora delar av den svenska stamcellsforskningen blir utan EU-medel.

Stamcellsforskningen är mycket viktig. Den ger hopp om att det går att finna botemedel mot vad vi idag betraktar som obotliga sjukdomar. Forskare menar nu att såväl Alzheimers, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar skulle kunna lösas genom stamcellsforskningen. Detta hopp om att alla de miljontals drabbade ska kunna få bot och lindring vill motståndarna okänsligt släcka hos alla dessa patienter och deras anhöriga.

Stamcellsforskningen är en samvetsfråga, möjligheten att lösa stora medicinska gåtor får inte avvisas. Jag har respekt för att den möter frågor och leder till eftertänksamhet. Jag menar att vi noga måste följa utvecklingen på detta område. Och det är viktigt att de strikta regler som idag råder kring stamcellsforskningen inte luckras upp.

Det är angeläget att regeringen entydigt uttalar att den aktivt stöder stamcellsforskningen i Sverige. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 23 oktober 2006

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)