Stärk barns rättigheter

Motion 2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L)

av Juno Blom m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2020/21:3275

av Juno Blom m.fl. (L)

Stärk barns rättigheter

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som hör eller förhör ett barn bör ha särskild utbildning för detta och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om information om tolkning och tillämpning av FN:s barnkonvention och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av målet och indikatorerna för barnrättspolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skolgång för barn i skyddat boende och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)