Stärkande av det förebyggande arbetet i socialtjänstlagen

Motion 2021/22:1059 av Eva Lindh m.fl. (S)

av Eva Lindh m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa krav på samverkan och förebyggande arbete i socialtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att förhindra kriminalitet och förebygga brott är en avgörande fråga för framtiden. Den som begår brott ska straffas och samtidigt måste vi satsa offensivt på det förebyggande arbetet. För att knäcka gängen behöver vi göra både och.

För att bygga långsiktig trygghet måste vi lägga mycket kraft, energi och resurser på att se till att unga inte hamnar i kriminalitet. Det spelar ingen roll hur många kriminella vi burar in och hur länge, om det ständigt står nya unga på kö för att ta över. En stark välfärd är helt avgörande för att vända utvecklingen. Skolan och socialtjänsten måste ha de resurser som krävs för att göra sitt jobb på bästa sätt.

Under 2020 presenterades utredningen Framtidens socialtjänst. Utredningen innehåller bland annat förslag om att det i socialtjänstlagen anges att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv. Det är bra, men behöver förtydligas och bli verklighet snarast möjligt.

När riksdagen ska besluta om en ny Socialtjänst måste därför det förebyggande perspektivet i socialtjänstlagen och kravet på samverkan förstärkas. Det handlar om övergripande insatser på kommunnivå såväl som på grupp- och individnivå för att förhindra att barn och unga utvecklar en kriminell livsstil. Socialtjänsten är här en avgörande och viktig aktör både genom att delta i samhällsplanering men också den självklara delen att stödja och ingripa när en ungdom riskerar att hamna i svårigheter eller kriminalitet.

För att det förebyggande arbetet ska lyckas bör krav på samverkan också skrivas in i Socialtjänstlagen. Att socialtjänstens har ansvar för samverkan och samordning av insatserna för de förebyggande insatserna när det gäller unga som är eller riskerar att bli kriminella.

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)