Starkare straffrättsligt skydd för journalister

Motion 2019/20:1373 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett starkare straffrättsligt skydd för journalister mot hat och hot och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2017 antog dåvarande regering en handlingsplan till det fria ordets försvar och stärkte i och med det arbetet med att förebygga hot och hat mot bland annat journalister.

Hot och hat har för många journalister blivit en del av vardagen. Journalisternas trygghetsundersökning visar att var fjärde utsatt journalist har undvikit att bevaka ett visst ämne eller fråga. Över hälften av journalisterna uppger att de har blivit rädda efter att ha utsatts. Var fjärde har någon gång funderat på att lämna journalistiken.

När hot och hat mot journalister leder till självcensur är det ett hot mot det demo­kratiska samtalet och i förlängningen ett hot mot demokratin.

Journalister måste få ett starkare straffrättsligt skydd mot hot och hat för att kunna fullgöra sina för demokratin avgörande uppgifter.

 

 

Monica Haider (S)

ClasGöran Carlsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)