Stärkt järnväg för en fossilfri transportsektor

Motion 2021/22:3214 av Jens Holm m.fl. (V)

av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3214

av Jens Holm m.fl. (V)

Stärkt järnväg för en fossilfri transportsektor

Innehåll

1Förslag till riksdagsbeslut

2En fossilfri transportsektor kräver konkurrenskraftig järnväg

3Staten måste öka anslagen för hållbara resor och transporter

4Inför styrmedel som minskar lastbilstransporterna

4.1Inför avståndsbaserad vägslitageskatt för tung trafik

4.2Fusket med cabotage och kombidirektivet måste omöjliggöras

5Ändra avkastningskrav och ägardirektiv till SJ

6Stärk järnvägsstationernas nytta för resenärerna

7Höjda banavgifter begränsar järnvägens klimatnytta

8Staten bör ta ett helhetsansvar för införande av ombordutrustning för ERTMS

9Sammanhållet och effektivt banunderhåll i statlig regi

10Utveckla de regionala järnvägarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)