Stärkt minoritetsskydd för boende vid ombildningar

Motion 2008/09:C286 av Claes-Göran Brandin (s)

av Claes-Göran Brandin (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över och stärka minoritetsskyddet för boende vid ombildning av bostäder.

Motivering

Med den moderatledda regeringens utförsäljningspolitik präglas dagens bostadsmarknad till stor del av att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Det finns också bostadsrätter som ombildas till äganderätter. Utvecklingen innebär att det blir stor brist på hyresrätter samtidigt som vi vet att många människor vill bo i hyreslägenheter. Detta är särskilt tydligt och allvarligt i våra tillväxtorter, vilket hindrar skapandet av jobb.

Att köpa en bostadsrätt eller en ägarlägenhet är ett aktivt val. Man har bestämt sig för att satsa sina pengar i en lägenhet. Att hyra en lägenhet ger istället friheten att kunna byta och flytta utan att se hur marknaden för försäljning ser ut. Dessutom är hyresbostad det självklara valet för många; man har inte ekonomi nog att köpa sin bostad. Forskningen har visat att den som bor i en hyresrätt är mer benägen att flytta för att ta ett arbetstillfälle än den som bor i en äganderätt. Därför är en god tillgång på hyreslägenheter central för vår arbetsmarknad.

I allmännyttan bor familjer med skiftande förhållanden. Det bor äldre och unga, ensamstående och storfamiljer, invandrare och de som är födda i Sverige. Att alla dessa lever tillsammans betyder mycket för integrationen.

När det ska ske en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt, eller när ombildningen sker från bostadsrätt till äganderätt finns det stora risker att den som inte vill förändra upplåtelseformen hamnar i kläm. Dagens regler innebär att man kan ändra upplåtelseform mot de boendes vilja.

Alltså kan det vara så att även om en enskild boende uttryckligen sagt nej till förändringar kan förändringen ändå drivas igenom.

Detta får naturligtvis negativa följder för den som inte vill vara med om ombildningen. Ett alternativ den enskilde har är att bli hyresgäst i den nybildade bostadsrättsföreningen. Du blir då en resthyresgäst som hyr av dina grannar som har stora ekonomiska drivkrafter att göra sig av med dig och sälja din lägenhet. Ett annat alternativ är att gå eller att gå med på ett majoritetsbeslut och ombilda din lägenhet till bostadsrätt, ofta med ökade kostnader som påföljd.

Det är inte acceptabelt att man har sådana regler som sätter enskilda människors uppfattningar och beslut helt ur spel. Därför är det ytterst angeläget att dagens regelverk ses över så att inte enskilda människor drabbas så hårt som kan ske idag. Därför måste minoritetsskyddet för de boende stärkas.

Stockholm den 25 september 2008

Claes-Göran Brandin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)