Stärkt skydd för anonyma vittnen vid gängrelaterade brott

Motion 2020/21:525 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra anonyma vittnen vid grov brottslighet och gängrelaterade brott och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kronvittnen och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att personskyddet av vittnen som riskerar repressalier från kriminella bör stärkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den organiserade brottsligheten har ökat under senare år och hundratals har blivit skjutna till döds eller skadats på öppen gata. Våld och olika former av utpressning har blivit vardag i ett flertal städer, främst i segregerade bostadsområden och kommuner. Gäng strider mot varandra om narkotikahandel och vapenhandel, men även oskyldiga hamnar i skottlinjen och skjuts till döds av hänsynslösa kriminella.

Kriminella gäng utnyttjar alltmer yngre killar under 18 år för att utföra grova brott. Därför är det viktigt att avskaffa straffrabatten och skärpa straffen för ungdomar under 21 år som begår brott för att avskräcka fler minderåriga från att lockas till att begå brott.

Människorna i de drabbade bostadsområdena lever i ständig rädsla för dessa krimi­nella gäng. Den grova organiserade brottsligheten är skrämmande; de hämnas på vittnen och deras anhöriga.

Polischefen i Rinkeby är dödshotad och poliser behöver eskorteras till polisstatio­nen. Beväpnade och maskerade kriminella nätverk i Göteborg upprättar vägspärrar i vissa bostadsområden och kontrollerar invånare.

Av rädsla för repressalier väljer många vittnen att inte vittna. Hem blir beskjutna, bilar sprängs i luften och anhöriga utsätts för hot och våld. Det är fel att kalla det för tystnadskultur. Rädslan för hämnd och avsaknaden av skydd från rättsväsendet gör att invånare i dessa bostadsområden inte vågar vittna. Civilkurage finns, men det saknas beskydd och därför är det ytterst viktigt med anonyma vittnen för att kunna lagföra kriminella. Inför rätten att använda anonyma vittnen specifikt för just grova brott och kriminella gängrelaterad brott där det finns risk för repressalier. Så att fler vågar vittna. Detta bör, som jag ser det, även omfatta personer som är under 18 år och som har begått gängrelaterade brott. Detta för att vittnen ska våga vittna och brottslingar bli dömda för de brott som har begåtts. På så vis får rättsväsendet större möjlighet att lagföra brotts­lingar och polisen och de sociala myndigheterna kan ägna sig åt brottsförebyggande in­satser och förhindra rekrytering.

Utöver detta anser jag att ett system med kronvittnen bör införas för att knäcka gängen genom att vända medlemmarna mot varandra.

Samarbetet mellan polisen och kommunerna, som har ansvar för personer som har vittnat mot grovt kriminella, måste stärkas. Annars är risken stor att ännu färre personer vågar vittna. Detta leder till att färre brott uppklaras i slutändan. Från statens sida efter­lyses vittnens civilkurage, att personer som bevittnar brott ska agera efter förmåga och åtminstone vittna. Det är dock inte lätt att vittna mot grovt kriminella som inte drar sig för att använda våld och hämnas på personer och deras närstående som vittnar mot dem. Därför är det av yttersta vikt att vi säkerställer att systemet att få vittnen i trygg tillvaro med fungerande livskvalitet verkställs.

Ansvarsrollen måste bli tydligare kring vittnesskydd. Rättsväsendet behöver säker­ställa att personskyddet av vittnen fungerar.

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)