Stärkt uppföljning av skolan

Motion 2021/22:3744 av Åsa Westlund och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)

av Åsa Westlund och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över Skolinspektionens roll då elever väljer att byta skola, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Som barn har du skolplikt. När skolan inte ger elever det stöd de behöver, vilket tyvärr många elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever, kan föräldrar som sista åtgärd anmäla skolan till Skolinspektionen. För att Skolinspektionen ska gå vidare med frågan krävs dock att eleven går kvar på skolan, om det inte handlar om kränkande behandling eller mobbning. Följande framgår på Skolinspektionens webb­plats:

Vår huvudregel är att vi bara utreder ett ärende om barnet eller eleven går kvar på förskolan eller skolan. Däremot om det gäller kränkande behandling och mobbning kan vi utreda vad som hänt även om barnet eller eleven har lämnat förskolan eller skolan.

När frågan om anmälan till Skolinspektionen blir aktuell har föräldrar och elever oftast kämpat mycket länge med att få det stöd som eleven behöver utan att nå (tillräcklig) framgång. Om de i detta läge ska kunna få stöd av Skolinspektionen att få igenom sin rätt måste de stanna på skolan under de förhållanden som de uppfattar som oacceptabla. Då avstår många från att anmäla, och Skolinspektionen får aldrig reda på förhållandena. De föräldrar och elever som har möjlighet väljer i stället ofta att testa att byta skola, varvid Skolinspektionen inte är intresserad av att utreda förhållandena som rådde på den gamla skolan.

Detta leder tyvärr till att situationen för elever som kommer efter på den skola som lämnas riskerar att drabbas av samma förhållanden som den elev som gett upp och utnyttjat sin rätt att byta skola. Detta innebär att den potential av kvalitetssäkring som Skolinspektionen kan stå för inte utnyttjas då elever väljer att byta skola. Det bör därför övervägas om inte Skolinspektionens roll då elever utnyttjar sin rätt att byta skola bör ses över.

 

 

Åsa Westlund (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)