Stärkt valhemlighet och bättre miljö med ny teknik

Motion 2020/21:321 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett system med utskrivbara valsedlar i vallokalerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inför varje val trycks åtskilliga miljoner valsedlar upp av de politiska partierna och Valmyndigheten, långt fler än det behov som finns. Det beror bland annat på att varje parti själv ansvarar för att namnvalsedlar ska finnas tillgängliga i vallokalerna. Partierna trycker då upp åtskilliga överexemplar, eftersom det finns återkommande problem med att icke-demokratiska krafter tar andra partiers valsedlar ur ställen och slänger dem.

Det är också en återkommande kritik mot Sverige att den som vill rösta behöver plocka valsedlarna ur ett ställ som finns öppet. Att det är öppet beror på ovan nämnda problematik med förstörelse. Att det finns öppet orsakar dock problem med valhemlig­heten.

En enkel lösning på problemet vore att varje valbås hade en skrivare där den röst­berättigade själv kan skriva ut sin valsedel för att sedan lägga i rätt kuvert. Det skulle stärka valhemligheten och dessutom vara betydligt mer demokratiskt, eftersom tröskel­effekterna för mindre partier att ta sig in i valda församlingar minskar, med tanke på den logistik som krävs för att distribuera valsedlar i större kommuner.

Det får också effekten att endast det antal valsedlar som behövs skrivs ut, istället för att de ska tryckas, distribueras först till partierna och sedan till vallokaler i otaliga mäng­der överexemplar. En liten mängd valsedlar kan fortfarande tryckas på traditionell väg för den som vill få en valsedel i förväg för att få möjlighet att studera den på det sättet inför sitt val.

Sammantaget skulle ett system med utskrivbara valsedlar i vallokalerna både stärka valhemligheten, stärka de demokratiska möjligheterna för små partier att ta sig in i valda församlingar och även minska på miljöbelastningen som all valsedelshantering orsakar.

Rickard Nordin (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-23 Granskad: 2020-09-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)