Starta en veterinärutbildning i Umeå

Motion 2021/22:518 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starta en veterinärutbildning i Umeå och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har idag brist på veterinärer och det krävs en rejäl utbyggd utbildning. Bristen skapar problem för jordbruket men också för alla ägare av husdjur mm. För att underlätta rekryteringen i Norrland borde en ny utbildning av veterinärer och djurskötare kunna förläggas till Umeå där det redan finns ett lantbruksuniversitet.

Edward Riedl (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)