Statens ansvar för infrastrukturinvesteringar

Motion 2017/18:2196 av Ingemar Nilsson (S)

av Ingemar Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om investeringar i och underhåll av Sveriges järnvägsnät och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi måste kunna resa klimatsmart och snabbt. Vi måste kunna lita på att vår exportindustri kan transportera gods. Arbetsmarknadsregioner växer, vi pendlar mellan arbete, studier och bostad. Satsningar på ny infrastruktur i järnväg och järnvägsunderhåll är inte bara bra för klimatet det är en avgörande faktor för att hela Sverige ska utvecklas.

Enskilda kommuners/regioners betalningsförmåga ska inte vara det som fastställer Sveriges infrastrukturella utveckling. Hela landet ska ha goda förutsättningar för utveckling, även de kommunerna som inte är de allra rikaste idag. I stora delar av Sverige och i Västernorrland är väg i dag den enda möjligheten till transporter. Därför är investeringar i järnväg en viktig fråga för vår framtida utveckling. Samhällsekonomisk nytta, det som skapar bättre förutsättningar för exportföretag och möjliggör större arbetsmarknadsregioner är viktigt att ta i beaktande. Staten måste stärka sin roll och ha större kontroll över järnvägsunderhåll. Underhåll av våra järnvägar kräver en sammanhållen bild av behovet och en hög kunskap om hur man kan åtgärda detta.

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)