Statliga belöningar till förtjänta

Motion 2009/10:K269 av Göran Pettersson (m)

av Göran Pettersson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om statliga belöningar till förtjänta.

Motivering

Jag anser att den svenska staten i allt för liten grad belönar medborgare som gjort framstående insatser. Som ett första litet steg för att förbättra statens medel att visa uppskattning föreslår jag att följande rutin angående flaggorna införs i riksdagen:

Varje dag ska det hissas en ny flagga på Riksdagshuset. De gamla flaggorna förses med ett intyg med uppgift om vilken dag just detta exemplar varit hissat. Varje riksdagsledamot får disponera en flagga per år. Flaggan ska delas ut på nationaldagen till någon förtjänt medborgare i riksdagsledamotens valkrets. Nyttjandet av de övertaliga flaggorna bestäms av talmannen.

Stockholm den 30 september 2009

Göran Pettersson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)