Statliga servicekontor i hela landet

Motion 2018/19:1815 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stärka närvaron av statlig service i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De som bor och arbetar i landsbygderna ska ha samma möjligheter till ett gott liv som medborgarna i resten av Sverige. Landsbygderna ska ha samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av landet. Det slog den parlamentariska landsbygds­kommittén fast. Efter decennier av centralisering och storstadsfixering har den S-ledda regeringen brutit trenden och omlokaliserat myndigheter från storstäderna och byggt ut den statliga närvaron i hela landet. Under mandatperioden 2014–2018 omlokaliserades hela eller delar av 20 myndigheter från Stockholm till andra delar av landet och den statliga servicen har ökat genom tio nya servicekontor i orter där staten tidigare dragit sig tillbaka. Socialdemokraterna lovade inför valet 2018 att 55 nya servicekontor skulle öppnas i landet – varav tre skulle hamna i Krokoms, Bergs och Härjedalens kommun i Jämtlands län. Men mer måste göras. Vi måste se till att det går att få personlig service och hjälp med vardagliga myndighetsärenden i hela vårt land.

Statliga jobb är en katalysator för tillväxt i regionerna. Statliga jobb kan ge ett tillskott till lokala arbetsmarknader i hela landet, inte minst genom att erbjuda intressanta karriärvägar. Det bidrar till regionens dynamik och attraktivitet.

Med den nya tekniken så kan många myndigheter placeras på de absolut flesta orter i Sverige utan att kvaliteten försämras. I många avseenden finns det fördelar med att lokalisera statliga myndighetskontor utanför storstadsområdena, bl.a. personalrörlighet, behållande av kompetens, kontakt med närsamhället och lägre lokalhyra.

Sverige är starkare när vi håller ihop och statlig service ska finnas nära landets alla medborgare. Det handlar om företags och enskilda medborgares behov av närhet till statlig service, oavsett var man bor. Det handlar också om att säkerställa en effektiv verksamhet som samtidigt bidrar till att det finns arbetstillfällen i statlig regi för tjänstemän och akademiker även utanför de större städerna.

Genom att erbjuda service för fler myndigheter på ett och samma kontor och ha servicekontor på fler platser i landet säkras och förstärks den lokala statliga servicen.
I grunden är det en fråga om legitimitet. Där staten är fysiskt närvarande ökar förtroendet hos allmänheten. Detta är ingen arbetsmarknadsåtgärd på några enskilda orter. Det handlar inte om att kompensera vissa regioner. Det handlar om att hålla ihop Sverige.

Det är av yttersta vikt att regeringen fortsätter med omlokaliseringen av statliga myndigheter och att stärka närvaron av statlig service i hela landet.

 

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)