Statushöjande personliga saker inom kriminalvården och SiS

Motion 2021/22:2059 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)

av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förbud mot statushöjande saker inom kriminalvården och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förbud mot statushöjande saker inom Statens institutionsstyrelse och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2015 har 30-40 personer skjutits till döds per år. Mer än en fördubbling än åren innan. Skjutningar på öppen gata, sprängningar, påverkanshot, misshandel, rån etc. Sverige avviker kraftig från övriga Europa när det gäller organiserad brottslighet/gängkriminalitet, sett till de nyckeltal som man använder. Regeringens punktinsatser hjälper föga, bevis för det utgörs av dagliga rapporter från media men framförallt brottsstatistiken. Gängkriminaliteten och dess revirkrig har inte bromsats. Socialarbetare och blåljuspersonal trycks ut från utsatta som områden, där de utsätts för hot och våld av kriminella gäng som är verksamma där. Arbetsmiljön är under all kritik, och man kan fråga sig hur mycket våra samhällsbärande tjänstepersoner och deras nära och kära ska behöva stå ut med.

Sverige befinner sig i ett allvarligt läge som kräver kraftfulla insatser mot gängkriminella/organiserad brottslighet på flera nivåer och där vi behöver tänka utanför ramarna, gällande illegala vapen, status- och maktsignalering och straff mm. Vi måste införa förbud mot statusmarkörer på anstalter dvs. bärande och innehav av statushöjande saker. Saker som kan skicka statushöjande signaler ska förbjudas inom Kriminalvårdens anstalter samt SIS-Statens institutionsstyrelses hem för unga. Vi har tidigare motionerat i frågan 20/21 men anser att frågan fortfarande inte har utretts och kan få så pass allvarliga konsekvenser samt är högaktuell.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Sofia Westergren (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)