Stävja missbruk av svenska pass

Motion 2019/20:2496 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om lagändringarna är tillräckliga för att stävja missbruk, svarthandel och bedrägerier med svenska pass och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående se till att regeringen följer upp riksdagens beslut och föreslår erforderlig lagstiftning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Tyvärr fortsätter missbruket av svenska pass, trots att en lagändring har kommit till stånd för att få bukt med den negativa utvecklingen i form av exempelvis fusk och bidragsbedrägerier.

Tyvärr verkar inte lagändringen riktigt ha fått den effekt som behövdes, och fortfarande missbrukas svenska pass, främst av yrkeskriminella och gäng.

Dåvarande inrikesminister Anders Ygeman (S) kom med följande uttalande i samband med att lagändringen utfärdades: Ändringarna kommer att minska antalet svenska pass som kan utnyttjas för brottsliga handlingar. Det är alltför många svenska pass som försvinner trots att giltighetstiden inte har gått ut.

Nya siffror från Polisen ger dock en helt annan bild av utvecklingen, och visar att lagändringen ännu inte har haft avsedd effekt.

År 2017 försvann 62773 svenska pass, vilket bara är 855 färre än året dessförinnan. Med andra ord så fortsätter missbruket och svarthandeln samt bedrägerier med svenska pass. Inte ska en ytterligare ökning av dessa brott behöva ske för att regeringen ska få både bättre lagstiftningsförslag på plats samt uppföljningsarbete av verkställande


myndigheter som ligger under regeringens ansvar. Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt följer upp och agerar för att få bukt med detta.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)