Stockholm–Oslo 2.55

Motion 2018/19:1608 av Matilda Ernkrans (S)

av Matilda Ernkrans (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för bättre tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Örebro län är ett logistiknav i Sverige och ska fortsätta att vara en stark logistikregion. För att utveckla detta vidare behövs effektivare och mer hållbara transporter. Därför behövs det fortsatta satsningar på järnvägstransporter.

Både den svenska och den norska regeringen har pekat ut sträckan StockholmOslo som prioriterad i EU. Dess betydelse har lyfts i den svenska nationella transportplanen (NTP) och Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som visar på sträckans behov och utvecklingsmöjligheter.

Vi välkomnar projekt liknande OsloSthlm 2.55. Det projektet utgår från Trafik­verkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) med syfte att möjliggöra tågresan mellan Stockholm och Oslo på under tre timmar med konventionella snabbtåg. Med en restid på mindre än tre timmar blir tåget konkurrenskraftigt med flyget och skulle då bidra till att kraftigt minska klimatpåverkan. Idén med projekt OsloSthlm 2.55 är att skynda på de ombygg­nationer och förbättringar som behöver göras genom att använda privat finansiering. På så vis kan målet vara uppnått till år 2030 i stället för, enligt Trafikverkets prognos, till 2040 med traditionell anslagsfinansiering.

Både Oslo och Stockholm växer kraftigt och området där järnvägen sträcker sig är tätbefolkat och expanderar. En järnväg mellan Oslo och Stockholm med en restid på under tre timmar skulle bli en av Sveriges mest trafikerade järnvägsstråk och skapa stora förbättringar för regionalt pendlande både i Sverige och över gränsen mellan Sverige och Norge.

Möjligheten för människor och gods att ta sig till och från vårt grannland Norge och delsträckorna behöver förbättras. Det ökar möjligheterna till arbetspendling, handel och turism med hållbara resor. Klimatpåverkan skulle minska kraftigt om tåget kan väljas i stället för flyg.

Matilda Ernkrans (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)