Stöd till kvinnorna i Palestina

Motion 2013/14:U289 av Monica Green m.fl. (S)

av Monica Green m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till kvinnorna i Palestina.

Motivering

Israel ockuperar Västbanken och östra Jerusalem sedan 1967, och sedan 2005 upprätthåller Israel en blockad av Gaza. Konflikten mellan Israel och Palestina har länge kostat människoliv och raserat samhällen. Såväl palestinier som israeler har rätt att leva i fred och frihet.

Israels ockupation av Palestina undergräver det palestinska folkets möjligheter till ett normalt liv. Kvinnor drabbas dubbelt eftersom de drabbas av ockupationen, hindras av muren, lider av hög arbetslöshet men också av misshandel och förtryck i sina egna hem. Kvinnorna har av tradition dragit ett stort lass i det palestinska samhället och har utsatts för psykisk och fysisk våld. I Palestina liksom i andra delar av Mellanöstern finns en utbredd hederskultur.

Barnäktenskap och arrangerade äktenskap är tydliga exempel på detta. Lagen i Palestina, liksom i andra länder i Mellanöstern, tillåter barnäktenskap för flickor vid 14,5 års ålder och för pojkar vid 15 års ålder. Detta är en systematisk diskriminering av barn och unga.

Den desperata situation som ockupationen har gett upphov till hos den palestinska befolkningen har skapat en grogrund för islamisk fundamentalism, vilken tagit sig uttryck i självmordsbombningar, men också i ett ökat kvinnoförtryck. Detta har inneburit att kvinnornas situation allvarligt har försämrats.

När kvinnorna är färdiga med sin utbildning har de mycket svårt att få jobb. Arbetsmarknaden domineras av männen, och kvinnorna förutsätts klara allt hemarbete. Andelen kvinnor som jobbar utanför hemmet är liten. På sikt betyder detta att kvinnorna inte ser det som meningsfullt att studera.

I Palestina behöver kvinnor stärkas genom utbildningar, tillgång till rättshjälp och psykosocialt stöd i familjerättsliga frågor.

Kvinnors politiska organisering är viktig för att klara en hållbar fredsprocess. Det behövs kvinnorörelser för att minska ockupationens negativa effekter på kvinnor och det behövs fler lokala kvinnocenter och psykosocial stödverksamhet.

Stockholm den 3 oktober 2013

Monica Green (S)

Carina Ohlsson (S)

Kerstin Engle (S)

Lena Sommestad (S)

Marie Nordén (S)

Sara Karlsson (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)