Stöd till Libanon

Motion 2021/22:1789 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom EU och FN:s säkerhetsråd ska verka för ett ekonomiskt och politiskt stöd till Libanon som syftar till att stärka det säkerhetsfrämjande arbetet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Libanon är ett land i en politisk och ekonomisk krissituation som har lämnats åt sitt öde av omvärlden efter explosionen i Beiruts hamn som skördat många liv och skadat hundratals libaneser. Avsaknaden av politisk och ekonomisk stabilitet, där trosfränder och angränsande länder påverkar landets inre angelägenheter och suveränitet att fatta egna beslut, har ställt landet på ruinens brant. Libaneser lever i stor misär och rädslan för inbördeskrig är stor då man betalat ett högt pris för ett femtonårigt inbördeskrig 1975–1990 med många döda och skadade.

Korruptionen är utbredd och existerar i samhällets alla delar. Rättssamhället lyser med sin frånvaro samtidigt som utländsk inblandning i landet under decennier underminerat landets självständighet och förmågan att leda och regera. Saudiarabien och Qatar stöder den sunnimuslimska befolkningen. Iran stöder den shiamuslimska befolkningen och dess allierade Hizbollah har två starka förgreningar i landet: en politisk som är med och regerar och en tungt beväpnad armé. Denna militanta terrororganisation skyr inga medel för att styra och påverka utvecklingen i Libanon.

Presidenten, regeringen, parlamentet och inte minst armén bör ta sitt ansvar för att öka tryggheten och säkerheten, samt bekämpa korruptionen för att möjliggöra stabiliserande insatser från FN, EU, Världsbanken och IMF.

Valutan har tappat i värde. Arbetslösheten är hög. Bristen på el, mat, vatten och drivmedel, samt avsaknaden resurser till skola och vård har gjort Libanon allt fattigare.

Utländsk inblandning och påverkan som destabiliserar landet bör bekämpas och motverkas av FN:s säkerhetsråd. FN:s säkerhetsråd kan bidra med militärt stöd för stabilisering av landet och andra länder och internationella organ kan bidra med ekonomiskt och politiskt stöd.

Det är viktigt att den terrorstämplade och tungt beväpnade Hizbollahrörelsen samt Irans och Saudiarabiens inblandning stoppas samt att korruptionen i landet bekämpas.

De fyra kristna partierna, liksom de övriga politiska partierna i parlamentet bör ta sitt ansvar för sitt eget bästa och börja driva politik för det gemensamma bästa med en vision för ökad välfärd och trygghet. Avsaknaden av en vision för ett samhälle som håller ihop gör landet sårbart och möjliggör utländsk inblandning, där man söker stöd av bundsförvanter utanför landets gränser.

Libanon är idag inte självständigt i ordets rätta bemärkelse. Dess suveränitet är hotad och detta är mycket oroande. Därför avvaktar många nationer som verkligen vill hjälpa landet med insatser och inte vill att resurser hamnar i fel händer.

Libaneser är oroliga och ropar på hjälp. De behöver politisk och ekonomisk hjälp från EU, FN, Världsbanken och IMF för att mota bort onda krafter som bidrar till en låst politisk, för att styra landet i rätt riktning.

Libaneserna förtjänar bättre.

Sverige bör genom FN:s säkerhetsråd, EU, Världsbanken och IMF verka för ekonomisk och stabilitet i Libanon.

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)