Stöd till Ung Företagsamhet

Motion 2016/17:1783 av Said Abdu (L)

av Said Abdu (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja Ung Företagsamhet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rikta löneökningarna i skolan mot UF-lärare och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elever som drivit UF-företag ska kunna fortsätta driva dessa efter utbildningens slut, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige behöver fler företag och fler företagsamma personer. Att ta det första steget och grunda ett eget företag kan vara nog så krävande för individen. I den här processen är det viktigt att det offentliga sänker trösklarna för nyföretagandet, så att fler vågar ta steget och förverkliga sina drömmar. En god väg till nyföretagande är utbildningar i entreprenörskap i skolan. Där får ungdomar förverkliga sina idéer och pröva sina vingar som entreprenörer tack vare stöd från ideella aktörer som Ung Företagsamhet.

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden utbildningsorganisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Tack vare Ung Företagsamhet och dess lokala organisationer har nära hälften av landets gymnasieskolor under 2009–2015 gett sina elever möjlighet att driva UF-företag.

Organisationen drivs av eldsjälar som vill ge barn och ungdomar möjligheten att träna och utveckla sina affärsidéer. Organisationen ger ut läromedel och bedriver verksamhet för grundskolan och gymnasiet. Organisationen stöds av offentliga medel, stiftelser och fonder samt det privata näringslivet. Från statens sida måste vi ta vårt ansvar och stötta Ung Företagsamhet i deras arbete. Det tjänar vi alla på. För har man väl prövat sina vingar som företagare glömmer man det inte. För UF-alumner är chansen större att man startar företag och har jobb åtta år efter sina studier.

Fortfarande finns sektorer – exempelvis inom vård- och omsorgsprogrammet och estetiska programmet – där få elever erbjuds att läsa Ung Företagsamhet. Inom dessa sektorer måste det offentliga allokera resurser för att informera och stötta kommunala och privata utbildningsaktörer. Målet ska vara att alla elever på Sveriges grundskolor och gymnasier ska erbjudas möjligheten att genomföra Ung Företagsamhets program och kunna skapa sina egna UF-företag.

Varje UF-lärare är en hjälte och varje UF-företag en inspirationskälla. För att stötta UF-lärarna bör de aviserade satsningarna på ökade lärarlöner kunna riktas mot denna grupp, så att skickliga och kompetenta lärare med entreprenörskapsfokus kan föra vidare sina erfarenheter till nästa generation.

Idag måste elever som läst Ung Företagsamhet avveckla sina företag vid kursens slut. Detta riskerar de värden som ungdomarna byggt upp under sitt UF-företagande och innebär ett avbräck för de ungdomar som vill ta sitt entreprenörskap till en ny nivå med F-skattsedel. Framtidens företagare måste få en enklare och mer positiv start på sitt entreprenörskap. Skatteverket bör få i uppdrag att se över och handlägga en lösning som innebär en snabb övergång från UF-regelverk till F-skattsedel.

Said Abdu (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)

Avsändare