Stöd till vaccination mot TBE

Motion 2021/22:2703 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för statligt stöd till vaccinering mot TBE och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta Skaraborg vara ett pilot- och försöksområde där man erbjuder gratis vaccination och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att TBE-vaccinering bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Några områden i Sverige är speciellt drabbade av TBE som är en allvarlig fästingsmitta som kan orsaka exempelvis svårartad hjärnhinneinflammation. Skaraborg runt Vänern och Vättern är ett hårt drabbat TBE-område, och stora delar av Stockholms skärgård är ett annat område drabbat av TBE. Sjukdomen är allvarlig och kan resultera i långvarig sjukskrivning och ge de drabbade livslånga besvär.

Skaraborg skulle kunna bli ett pilotprojekt och ett försöksområde där vaccineringen skulle erbjudas gratis, och dessutom bör TBE-vaccinering ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Kostnaden för att vaccinera sig mot TBE är relativt hög och risken finns att människor som lever i dessa utsatta områden ändå avstår från att vaccinera sig av ekonomiska skäl. Om TBE-vaccin skulle ingå i den allmänna vaccineringen skulle det både förebygga och begränsa skadorna av TBE och därmed minska kostnaderna för sjukskrivning och framför allt minska det mänskliga lidandet.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)