Stödet till ungdomsorganisationer

Motion 2005/06:Sf397 av Lars U Granberg (s)

av Lars U Granberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av stöd till ungdomsorganisationerna.

Motivering

En fritid som är både meningsfull och stimulerande är viktig för våra barn och ungdomar. Idrottsrörelsen och andra ungdomsorganisationer lyfts ofta fram i dessa sammanhang.

Men mer skulle kunna göras om fler ideella organisationer och föreningar skulle få samma förutsättningar som idrottsrörelsen. Det stöd som endast utgår till idrottsrörelsen består av att den har möjlighet att avlöna domare, hjälptränare med flera idrottsledare, med upp till ett halvt basbelopp, utan att betala arbetsgivaravgifter/särskild löneskatt.

Även andra barn- och ungdomsorganisationer har kostnader för ledare och för att de också skall, på ett ännu bättre och bredare sätt, skapa olika typer av verksamhet. Därför behöver regeringen beakta vikten av stöd även till andra organisationer än idrottsrörelsen.

Stockholm den 5 oktober 2005

Lars U Granberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)