Stölder inom handeln

Motion 2019/20:1189 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S)

av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av åtgärder mot vardagsbrott inom handeln och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Svensk Handels rapport om vardagsbrott inom handeln beskrivs fortsatt stora problem med snatteri och stöldligor som organiserat stjäl från svenska butiker. Allt ifrån snatteri av sportdrycker och mat, till ligor med färdiga inköpslistor som går in i butiken och plockar ihop sin beställning. Regeringen har vidtagit åtgärder som haft positiv effekt. Bland annat har vissa grupperingar tydligt påverkats av polisens arbete. Ett exempel är att kontrollen av inresande kriminella har gett effekt. Men även samverkan med de olika ländernas polismyndigheter verkar ha gett resultat. Men trots detta hittar kriminella nya vägar och trycket på handeln verkar vara oförändrat högt. Enligt färska siffror sker årligen stölder i handeln till ett värde av 6,8 miljarder kronor.

Många av de livsmedelsbutiker som finns ute i landet ägs och drivs av privata ägare. Detta gör att det är direkt ur butiksägarens fickor det själs. Dessa återkommande och organiserade stölder måste få ett slut. I en mindre butik som varit uppmärksammad i Värmland handlar det om stölder för runt 2500 kr om dagen. För en butik som omsätter 225 milj om året, så försvinner en miljon kronor i stölder. Förhållandevis mycket pengar som ska läggas till de kostnader för kontroll och anmälningar som butiken har och ständigt måste uppdatera. Ofta handlar det om snatteri, men i en del områden i Sverige är det vanligt att vardagsbrotten utförs av organiserade stöldligor som öppet plockar på sig en stor mängd varor och lämnar butiken utan att betala.

När brottsligheten hela tiden hittar nya vägar behöver lagstiftningen ses över för att polis och rättsvårdande myndigheter ska kunna få de verktyg som behövs. Ett exempel på den likgiltighet som många butiksägare känner är att väldigt få polisanmälningar går till åtal och dom. De flesta läggs ner trots klara bevis och där tjuven ertappas på bar gärning. Svinnet fortsätter och flera handlare vittnar även om flera hotfulla situationer där butikspersonal blir offer om stölden påpekas. I Stockholm har till och med polis och åklagare förkortat nedläggningsprocessen för brott i butik. Rekordet på en anmälans nedläggningstid är numera sju minuter.

I ett starkt samhälle ska det vara omöjligt för en hotfull eller våldsam tjuv att för­störa arbetsmiljön för medarbetare som jobbar i handeln. Ett starkt samhälle måste hålla ihop och då kan inte vardagsbrott tolereras. Regeringen bör därför se över fler åtgärder för att sätta stopp för problemet. Och det oavsett värdet på det som stjäls eller förstörs.

Lars Mejern Larsson (S)

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)