Stopp för oskäliga priser för varor i samband med hantverkstjänster

Motion 2017/18:3527 av Josef Fransson (SD)

av Josef Fransson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta initiativ till att undersöka hur man kommer till rätta med att hantverkare kan ta ut oskäliga priser för material i samband med hantverkstjänster, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

När man köper hantverkstjänster är det vanligt att hantverkaren själv säljer de varor och delar som behövs till tjänsten. I denna process är det också tämligen vanligt att hantverkaren har ett påslag och således tjänar även på försäljning av dessa varor.

Det har dock uppkommit något i delar av hantverksbranschen som svårligen kan ses som annat än ett organiserat ocker, nämligen att hantverkaren köper sina varor i butiker där listpriset är skyhögt, men där hantverkaren själv har stora rabatter. Det är inte ovanligt att slutkonsumenten får betala dubbelt så mycket för materialet genom hantverkaren jämfört med vad produkterna skulle kosta om slutkonsumenten köpt in varorna själv.

Nu kan man säkert hävda att konsumenten själv har ansvar för att avtala om priser med sin hantverkare, men samtidigt är det nog få som är medvetna om att grossister och hantverkare använder sig av denna metod för att öka sina marginaler. Jag menar därför att det är rimligt att reglera påslag av denna art i lag.

Jag förstår att det inte är helt okomplicerat att reglera, men jag vill ändå med denna motion uppmana riksdagen att tillkännage för regeringen att utreda möjliga vägar för att förhindra orimliga påslag på varor och material som behövs i samband med hantverkstjänster.

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)