Stoppa fusket med taxiproven

Motion 2014/15:657 av Johan Pehrson (FP)

av Johan Pehrson (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stoppa fusket kring proven för att bli taxiförare.

Motivering

För att bli taxiförare krävs en legitimation och för att bli egen åkare behövs ett trafiktillstånd. För att få legitimation eller trafiktillstånd måste den aspirerande genomgå olika prov som utformas och sköts av Transportstyrelsen.

Det har framkommit att proven för att bli taxiförare smygfilmas och säljs på svarta marknaden. Fusket är utbrett och det har blivit allt vanligare att personer kommer till provlokalerna för att filma och fotografera frågorna på provet. Detta säljs sedan till personer som vill bli taxiförare. Transportstyrelsen har inte möjlighet att byta ut frågorna så ofta som det skulle behövas, vilket innebär att köparna av det smygfilmade materialet enkelt kan läsa in sig på frågorna och avge rätt svar på provet. Detta är en mycket lukrativ bransch och många ser sin chans att på ett snabbt, enkelt och relativt straffrättsligt riskfritt sätt tjäna stora pengar.    

Myndigheterna kan inte göra någonting för att komma åt de som smygfilmar eller de som fuskar på provet eftersom de inte gör sig skyldiga till något brott. Allt myndigheterna kan göra är att avvisa de som filmar eller de som uppenbart fuskar. Men fuskarna är ihärdiga och det finns uppgifter om personer som tar samma prov ett tiotal gånger.

Något som skulle bidra till ett försvårande för fuskarna att smygfilma proven vore att ge Transportstyrelsen möjlighet att stänga av de som ertappas med att fuska i sex månader. På detta sätt skulle deras marknad relativt snabbt försvinna. Åtgärder som också bör övervägas är möjligheten att öka kostnaderna för proven desto fler gånger en student gör dem samt att begränsa möjligheten att göra fler än två prov i halvåret och att det mellan dessa prov måste gå ett bestämt antal månader. Utöver detta bör också möjligheten av kameraövervakning inne provlokalen ses över, liksom möjligheten att utföra kontroller innan prov där inspelningsutrustning inte är tillåtet inne i provlokalen.

Situationen är allvarlig då det i slutändan handlar om en försämrad trafiksäkerhet då förare tar sig ut i trafiken utan rätt kunskaper.

.

Johan Pehrson (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)