Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Stoppa gängkriminalitet och den våldsbejakande extremismen

Motion 2019/20:2147 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:2147

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Stoppa gängkriminalitet och den våldsbejakande extremismen

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

3.1Vad säger forskningen om brottsutvecklingen?

4Vänsterpartiets förslag till åtgärder

4.1Tillsätt en nationell haverikommission mot skjutningar

4.2Förebyggande arbete med målgruppen unga män

4.3Sprid polisens projekt ”Sluta skjut” till hela landet

4.4Satsa på förebyggande arbete

4.5Kunskapslyft för lärare i medie- och informationskunskap (MIK)

4.6Inrätta lokala sociala insatsgrupper

4.7Samordning mellan kommuner och myndigheter

4.8Krafttag mot illegala vapen, illegal ammunition och narkotika

4.9Avhopparverksamhet

4.10  
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)