Stoppa högt spelande fordon på allmän plats

Motion 2019/20:498 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)

av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassa hög musik från fordon som störande buller och om att fordonet som orsakar bullret ska kunna förverkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under många år har fordon med extrema högtalaranläggningar som spelar högt orsakat problem i många kommuner. Polisen säger sig ha dåligt stöd i lagstiftningen för att kunna stävja problemet.

Fordon som har dessa högtalarsystem producerar enligt vad utövarna själva uppger ljudnivåer på över 145 dB. Det är samma ljudnivåer som startande jetflygplan orsakar och det ligger en bra bit över smärtgränsen. Att dessa fordon fortsatt kan få vistas och spela på allmän plats är ett misslyckande från samhället. Tar man med att lagstiftningen tillåter detta men stoppar ungdomar från att spela fotboll på en idrottsplats för att de orsakar ”industribuller” så har vi ingen trovärdighet kvar när det gäller synen på olika typer av ljud.

Polisen försöker hitta vägar för att kunna bötfälla personer som spelar hög musik i syfte att störa genom att använda sig lagstiftningen om ofredande. Ett annat försök är att gå på att föraren störs av den höga musiken och då inte framför fordonet på ett säkert sätt. Det skulle eventuellt kunna gå att använda sig av lagstiftningen om förargelse­väckande beteende.

Alla dessa försök att använda befintlig lagstiftning är svåra att tillämpa. Många gånger står fordonet parkerat på en plats med öppna dörrar och volymen kontrolleras med mobilen av någon av de personer som står runt bilen. Polisen kan inte agera då man inte vet vem som orsakar det höga ljudet.

I Mora kommun använder man sig av den lokala ordningsstadgan för att komma åt problemet. Länsstyrelsen har gett klartecken till polisen att bötfälla personer som spelar hög musik. Många kommuner i Värmland och på andra ställen har precis som Mora ansökt om att göra en ändring i den lokala ordningsstadgan för att polisen ska kunna agera men fått nej av länsstyrelsen. Problemet med att kunna veta vem som ska bötfällas kvarstår dock.

Det enda rimliga vore att man klassar om det ljud som ett fordon får alstra utanför själva karossen. Att använda sig av de nivåer som finns för trafikbuller vore antagligen lämpligt. För att komma åt problemet med att polisen inte kan bevisa vem det är som kontrollerar volymen kan man bötfälla ägaren av fordonet och/eller förverka fordonet under en viss tidsperiod. Att dra in körkortet för ägaren av fordonet under en viss tidsperiod skulle med all sannolikhet få en återhållande effekt på ljudvolymerna.

Sverige kan inte ha en lagstiftning där lekande barn betraktas som industribuller och där man redan vid 45 dB, vilket är normal samtalston, överskrider gränsvärdena. I stället har vi inte lyckats ta fram en lagstiftning som kan få stopp på ljud som ligger långt över smärtgränsen.

Därför borde höga ljudvolymer från fordon klassas som vägbuller där gränsvärden ligger på 6065 dB. Om dessa värden överskrids ska polisen kunna förverka fordonet under en viss period och/eller så ska polisen kunna dra in körkortet under en viss period. Det behövs en ändrad lagstiftning för att inte oskyldiga människor och näringsverksam­heter fortsätter att vara drabbade och tvingas flytta för att komma undan denna plåga.

Peter Helander (C)

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)