Stoppa sexköp och människohandel

Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:395

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Stoppa sexköp och människohandel

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Ta bort böter ur straffskalan vid sexköp

5 Inför tydlig målsägandestatus vid sexköpsbrott

6 Obligatorisk undervisning för sexköpsdömda

7 Avskaffa kravet på dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands

8 Stärk gränspolisens samarbete med regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel

9 Polismyndighetens arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

10 Svensk sambandsperson vid Europol

11 Inrätta ett nationellt centrum mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

12 Pornografins koppling till prostitution och mäns våld mot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-24 Granskad: 2020-09-25 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)