Stoppa slöseri med skattemedel och inför tjänstemannaansvar

Motion 2021/22:3844 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska slöseriet med skattemedel och införa ett utvidgat tjänstemannaansvar där ansvar för offentliga medel ingår, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Offentliga tjänstemän kan fatta felaktiga beslut som till exempel innebär slöseri med skattepengar. Tjänstemän i offentlig förvaltning har idag enbart ansvar för beslut fattade i samband med myndighetsutövning och kan då bli föremål för till exempel tjänstefel. I detta ingår inte ett ansvar för beslut som innebär felaktig hantering av offentliga medel.

Det allmänna straffrättsliga ansvaret för tjänstefel upphörde år 1976. Mellan 2009 och 2017 gjordes närmare 62 000 anmälningar om tjänstefel, men endast 126 fall lagfördes. Påföljden blev i flertalet fall böter, och ingen dömdes till fängelse under perioden. Det är viktigt att fel som begås av offentliga tjänstemän kan få proportionerliga och tillräckliga konsekvenser. Mot denna bakgrund bör tjänstemannaansvaret utvidgas så att exempelvis hantering av offentliga medel är inkluderat.

Louise Meijer (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)