Stoppa trakasserierna mot exileritreaner

Motion 2012/13:U299 av Thomas Strand m.fl. (S)

av Thomas Strand m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att komma till rätta med trakasserierna mot exileritreaner.

Motivering

FN:s säkerhetsråd antog den 6 december 2011 en resolution, 2023 (2011), som behandlar Eritreas aktiviteter i landets närmaste omgivning på Afrikas horn, men även dess hot mot individer i länder i mer avlägsna delar av världen. I resolutionen fördöms Eritreas stöd till olika grupper i syfte att underminera fred, säkerhet och stabilitet på Afrikas horn och i Somalia i synnerhet. Särskilt fördöms bruket av ”diasporaskatt” från alla de människor som har sitt ursprung i Eritrea, men som nu lever som medborgare i andra länder. Säkerhetsrådet ålägger Eritrea att upphöra med utpressning, hot om våld, bedrägeri samt andra olagliga metoder för att kräva in sådan skatt från personer med ursprung i landet. Rådet kräver även att FN:s medlemsstater ska vidta åtgärder mot de personer som, på Eritreas regerings vägnar, ägnar sig åt denna verksamhet och kräver alltså av staterna att med olika medel förhindra sådana kränkningar.

Senast den 6 april i år skulle medlemsstaternas regeringar rapportera till FN:s säkerhetsråd vilka åtgärder man vidtagit för att få slut på hoten och trakasserierna mot alla dem som vägrar att tillmötesgå kravet på att betala en skatt på 2 % av alla sina inkomster.

I Sverige lever många personer med ursprung i Eritrea som känner att de sedan många år inte kan stödja den nuvarande eritreanska regimens politik. De har att välja mellan att betala eller att utsättas för hot och trakasserier. Bland annat kan de förhindras att besöka släktingar i sitt gamla hemland eftersom de betraktas som förrädare mot Eritrea. Vissa betalar, medan andra står upp för sina mänskliga rättigheter och avstår från att stödja politisk verksamhet som man ogillar.

Det är viktigt att Sverige aktivt motverkar den eritreanska regimens trakasserier mot människor som bor i vårt land. Sveriges utrikesminister måste agera i syfte att förhindra att svenska medborgare och andra medborgare som bor i Sverige utsätts för hot och trakasserier för sin vägran att betala skatt till Eritreas regering. Sveriges utrikesminister bör på sedvanligt sätt kalla Eritreas ambassadör till sig för att förklara svensk lagstiftning och efterhöra att Eritrea följer resolution 2023 (2011). Sverige bör också aktivt delta i den fortsatta processen i säkerhetsrådet.

Stockholm den 26 september 2012

Thomas Strand (S)

Christer Engelhardt (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Hoff (S)

Hillevi Larsson (S)

Johan Andersson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Jörgen Hellman (S)

Karin Åström (S)

Kerstin Engle (S)

Krister Örnfjäder (S)

Suzanne Svensson (S)

Sara Karlsson (S)

Sven Britton (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)