Stoppa våldet i förorterna

Motion 2019/20:1959 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna våldet i de svenska förorterna som en nationell kris och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att lyfta utsatta områden och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta efter Södertäljemodellen i resten av Sverige för att få stopp på gängkriminaliteten och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner måste ha individuella handlingsplaner för varje person som vill komma ur gängkriminalitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Våldet i de svenska förorterna har på senare år nått rekordnivåer. Att stoppa gängkrimi­naliteten har i dag blivit en av Sveriges största utmaningar. För att kunna göra det så måste först och främst de svenska politikerna inse allvaret och erkänna våldet som en nationell kris. Det är först då som vi kan sätta in rätt insatser för att vända utvecklingen i de områden som polisen klassar som särskilt utsatta.

Allt pekar på att det är de små pojkarna vars föräldrars integration har misslyckats som tidigt mobbar klasskamrater och snabbt hamnar i fel umgänge utan vuxnas upp­märksamhet och senare i livet växer upp och ansluter sig till kriminella gäng. Det är vår plikt att hindra dessa kriminella gäng från att både förstöra enskildas liv och förstöra tryggheten i förorter.

Alliansregeringen införde i regeringsställning ett så kallat prestationsbaserat stimu­lansbidrag för utsatta stadsdelar som gav positiva effekter. Regeringen har nu valt att avskaffa satsningen på stimulansbidrag. Det måste tillbaka.

Sverige måste lägga sitt fokus på att öka vanligt folks trygghet i vardagen. Polisen, kommunerna och alla medborgare behöver samarbeta mycket närmare för att göra Sverige tryggt igen. För att lyckas krossa gängen behöver man satsa på Södertälje­modellen – där man genom holistiskt polisarbete lyckades få stopp på gängen. Modellen innebär att polisen identifierar det problem som ska bekämpas, och hur, innan man börjar bekämpa det, för att kunna uppnå större resultat. Man tar ett bredare grepp än att bara lagföra kriminella. Att stärka lokalsamhället och trygghet står i fokus.

Kommunerna ansvarar till stor del för avhoppare och andra som vill lämna krimi­nalitet bakom sig. Men ofta möter personer som söker hjälp inte rätt stöd. Därför bör kommuner tvingas ta fram individuella handlingsplaner för varje person som vill lämna kriminalitet och gäng bakom sig.

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)