Stoppande av vidareförsäljning med pristillägg av evenemangsbiljetter

Motion 2007/08:Kr245 av Louise Malmström (s)

av Louise Malmström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att begränsa vidareförsäljning med pristillägg av evenemangsbiljetter.

Motivering

Det finns i dag ett flertal företag som köper in stora mängder biljetter till olika evenemang, konserter, fotbollsmatcher etcetera och därmed ökar priset på biljetterna med upp till 200 och 300 procent. Det innebär att priserna vida överstiger det arrangörerna tänkt sig och att långt ifrån alla har råd att delta. Det försvårar också möjligheterna att få tag på biljetter. I Norge finns sedan den 1 juli i år en lag som förbjuder företag att vid vidareförsäljning av biljetter göra stora pristillägg. Även i Sverige bör möjligheterna att införa en sådan lag ses över.

Stockholm den 17 september 2007

Louise Malmström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)