Stora evenemang

Motion 2009/10:N255 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (s)

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om risker för förluster vid stora evenemang.

Motivering

Allt fler svenska kommuner investerar i stora arenor för att inrymma evenemang av olika slag, som konserter, idrottstävlingar, uttagningar till melodifestivalen med mera.

Dessa stora evenemang drar ofta mycket publik och är en god PR för kommunen som arrangerar. Det innebär även arbetstillfällen för restauranger och hotell i samhället.

Men det finns också svaga punkter med evenemangsarenor. Det kan innebära ekonomiska risker att genomföra stora evenemang om man inte lyckas att dra tillräckligt med publik för att få balans i ekonomin. Därför behöver man se över på vilka sätt man kan minska arrangörernas risker mot förluster vid stora evenemang. En åtgärd som skulle kunna övervägas är inrättande av en statlig garanti mot förluster vid stora evenemang. Detta skulle kunna sökas av exempelvis en kommun och en arrangör i samarbete.

Stockholm den 1 oktober 2009

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Claes-Göran Brandin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)