Stora mästerskap

Motion 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett statligt engagemang för att få stora mästerskap till Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Stora uppmärksammade internationella mästerskap/evenemang stärker Sveriges roll i världen och inte minst stärker de de orter och de regioner där de genomförs. Vi vet också vilket fantastiskt jobb och engagemang som idrottsrörelsen lägger ner när stora och små evenemang ska genomföras.

Det är viktigt att staten engagerar sig i frågan, eftersom utan ett statligt engagemang kan det innebära att Sverige inte får arrangera de största tävlingarna. Stora evenemang som exempelvis friidrotts-VM eller vinter-OS skulle marknadsföra Sverige, öka turismen och ge mer skatteintäkter.

Det är inte själva tävlingarna som genererar de stora pengarna, oavsett sponsring och biljettintäkter. Upplevelseindustrin blir allt viktigare för arbetstillfällen i landet, varför den stora vinsten ligger i besöksnäringen runtomkring, de följdinvesteringar ett mästerskap ger och värdet av all uppmärksamhet i medier som sådana här arrangemang får.

När det gäller stora idrottsevenemang så ger fokusen på sporten att vi får fler aktiva utövare, några elitsatsar, några börjar motionera vilket ger en bättre folkhälsa. Det har också en positiv effekt för de verksamma inom sportindustrin som får ett uppsving och utvecklas.

Sverige är ett framgångsrikt land inom vintersporter, inte bara i traditionella utan även i moderna grenar. Därför skulle intresset för ett svenskt vinter-OS vara stort i hela landet och intresset för Sverige som land skulle öka under fler år före och efter OS. Den internationella nyhetsförmedlingen skulle öka antalet turister i landet lång tid efter att spelen skulle vara över.

Åre och Östersund har arrangerat både alpina VM 2007 och skidskytte-VM 2008, och år 2014 kom beslutet att de återigen fått det stora förtroendet att arrangera dessa stora tävlingar år 2019. De skulle naturligtvis vara attraktiva orter för att arrangera den riktigt stora idrottsfesten, som ett vinter-OS är.

Det är positivt med den S-ledda regeringens signaler och intresse av att Sverige ska anordna stora mästerskap och att stärka besöksnäringen. Därför är det viktigt att belysa frågan och se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att få fler stora mästerskap i Sverige. Stora uppmärksammade internationella mästerskap/evenemang stärker Sveriges roll i världen och inte minst stärker de orter och de regioner där de genomförs. Vi vet också vilket fantastiskt jobb och engagemang som idrottsrörelsen lägger ner när stora och små evenemang ska genomföras.

Det är viktigt att staten engagerar sig i frågan, eftersom utan ett statligt engagemang kan det innebära att Sverige inte får arrangera de största tävlingarna. Stora evenemang som exempelvis friidrotts-VM eller vinter-OS skulle marknadsföra Sverige, öka turismen och ge mer skatteintäkter.

Det är inte själva tävlingarna som genererar de stora pengarna, oavsett sponsring och biljettintäkter. Upplevelseindustrin blir allt viktigare för arbetstillfällen i landet, varför den stora vinsten ligger i besöksnäringen runtomkring, de följdinvesteringar ett mästerskap ger och värdet av all uppmärksamhet i medier som sådana här arrangemang får.

När det gäller stora idrottsevenemang så ger fokusen på sporten att vi får fler aktiva utövare, några elitsatsar, några börjar motionera vilket ger en bättre folkhälsa. Det har också en positiv effekt för de verksamma inom sportindustrin som får ett uppsving och utvecklas.

Sverige är ett framgångsrikt land inom vintersporter, inte bara i traditionella utan även i moderna grenar. Därför skulle intresset för ett svenskt vinter-OS vara stort i hela landet och intresset för Sverige som land skulle öka under fler år före och efter OS. Den internationella nyhetsförmedlingen skulle öka antalet turister i landet lång tid efter att spelen skulle vara över.

Åre och Östersund har arrangerat både alpina VM 2007 och skidskytte-VM 2008, och år 2014 kom beslutet att de återigen fått det stora förtroendet att arrangera dessa stora tävlingar år 2019.  De skulle naturligtvis vara attraktiva orter för att arrangera den riktigt stora idrottsfesten, som ett vinter-OS är.

Det är positivt med den S-ledda regeringens signaler och intresse av att Sverige ska anordna stora mästerskap och att stärka besöksnäringen. Därför är det viktigt att belysa frågan och se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att få fler stora mästerskap i Sverige.

 

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Hanna Westerén (S)

Kalle Olsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)