Störande ljud och musik från bilar

Motion 2020/21:2139 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda, se över och stärka polisens befogenheter för att motverka störande ljud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fordon som spelar extremt hög musik kväll och nattetid, är tyvärr ett växande problem i många svenska orter. I Dalarna och Skaraborg har problemet med störande ljud från bilar varit en angelägen fråga under en lång tid då det påverkar inte bara stadsmiljön, boende på orten utan också besöksnäringen och resten av näringslivet. Flera röster bekräftar att vi i många kommuner tappar arbetstillfällen och medborgare som inte kan arbeta eller leva sina liv då störande ljud påverkar för mycket.

Polisen saknar idag verktyg för att kunna vidta rättsliga åtgärder för att få bort dessa störande moment så som lagstiftningen och förordningarna är utformade idag. Detta bör utredas och ses över hur man kan stärka polisens möjligheter.

Vårt samhälle bygger på att vi visar respekt och hänsyn till varandra och till vår omgivning. Sveriges välstånd bygger främst på att vi arbetar och bidrar till vårt gemensamma samhällsbygge. Människor arbetar på olika tider, under alla dygn och alla timmar. Det är orimligt att dessa ska få sin sömn förstörd eller att man går miste om arbetstillfällen på grund av att hänsynslösa bilister tillåts spela störande hög musik utan att samhället agerar.

Roza Güclü Hedin (S)

Patrik Engström (S)

Erik Ezelius (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)