Stötta Bostad först

Motion 2021/22:489 av Michael Anefur (KD)

av Michael Anefur (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka stödet till kommuner som inför Bostad först samt att förstärka den nationella forskningen och utvecklingen av Bostad först och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att vara hem- och bostadslös är en mycket svår situation för främst den enskilde men också för hela samhället.

Det finns många olika anledningar till varför någon blir bostadslös. Den vanligaste bilden som dyker upp för många är nog missbrukaren som ”straffat” ut sig. Visst finns dessa men minst lika vanligt är det att man fått ekonomin raserad vid en skilsmässa, arbetslöshet eller konkurs. Sedan finns det personer med psykisk ohälsa som inte fått den vård och hjälp de behövt och under sin sjukdom blivit av med sitt boende.

Traditionellt har bostadslösa som vänt sig till socialförvaltningen blivit hänvisade till den så kallade ”trappan”. Där ska den bostadslösa bevisa att man kan klara sitt boende och efterhand som man lyckas flyttas man uppåt i ”trappan”. Resultatet av denna metod är milt sagt dåligt, få lyckas nå hela vägen till ett eget boende.

Antagligen beror det dåliga resultatet på att utgångspunkten är fel. Den som är utan bostad har ett helt centralt behov – att få ett boende. Metoden Bostad först tar sin utgångspunkt i just boendet. Finns det sedan ytterligare problem med missbruk, sjuk­dom eller psykisk ohälsa så erbjuds hjälp efter att bostaden är ordnad. Hur konstigt det än låter så visar erfarenheten att de som fått tillgång till Bostad först lyckas mycket väl, ungefär nio av tio lyckas långsiktigt bo kvar i sin lägenhet. De har samma krav på sig som alla andra hyresgäster: betala hyran, sköt lägenheten och stör inte grannarna.

När man ser hur väl Bostad först fungerar så är det både ur individ- och samhälls­perspektiv absolut rimligt att Bostad först blir förstahandsalternativ för den som är hem- och bostadslös.

För att stimulera utvecklingen av Bostad först i hela Sverige bör regeringen se över möjligheten att bidra med en stimulans till de kommuner som öppnar Bostad först-boenden.

Regeringen bör också avsätta resurser för att intensifiera forskning och utveckling av metoden Bostad först på nationell nivå.

Michael Anefur (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)